Srub 4

  • Půdorysné rozměry: 9 m x 7 m
  • Zastavěná plocha: 110 m2
  • Celková obytná plocha: 126 m2
  • Průměr kulatiny: 35 cm