Srub 2

Srub 2

  • Půdorysné rozměry: 7 m x 10 m
  • Zastavěná plocha: 115 m2
  • Celková obytná plocha: 70 m2
  • Průměr kulatiny: 35 cm