Srub 7

Půdorysné rozměry:
8 m x 10 m

Zastavěná plocha:

130 m2

Celková obytná plocha:

160 m2

Průměr kulatiny:

35 cm