Srub 13

  • Půdorysné rozměry: 12 m x 9 m
  • Zastavěná plocha: 185 m2
  • Celková obytná plocha: 216 m2
  • Průměr kulatiny: 35 cm