Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Sruby-Kanada
Bravantice 186
742 81, Bravantice

IČO: 42623944

Jiří Papežík: (+420) 774 932 540

email: jiri.papezik@centrum.cz

(dále Správce) zpracovává ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tyto osobní údaje:

jméno a příjmení
adresa
e-mail
telefonní číslo

a to za účelem vyřízení objednávky na e-shopu a papírové dokumentace, které máme uloženy a uzamknuty.
Uchování a zpracování osobních údajů bude po dobu 5 let uloženo v archivaci mimo provozovnu.

Kontakt:

Jiří Papežík: (+420) 774 932 540

email: jiri.papezik@centrum.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, účetní a správci webu

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.