Srub 1

  • Půdorysné rozměry: 10 x 9 m
  • Zastavěná plocha: 130 m2
  • Celková obytná plocha: 90 m2
  • Průměr kulatiny: 35 cm