Srub 2

Půdorysné rozměry:

9 m x 10 m

Zastavěná plocha:

128 m2

Celková obytná plocha:

89 m2

Průměr kulatiny:

35 cm