Srub 2

Půdorysné rozměry:

7 m x 10 m

Zastavěná plocha:

115 m2

Celková obytná plocha:

70 m2

Průměr kulatiny:

35 cm