Srub 3

  • Půdorysné rozměry: 7 m x 9 m
  • Zastavěná plocha: 110 m2
  • Celková obytná plocha: 113 m2
  • Průměr kulatiny: 35 cm