Srub 4

    • Půdorysné rozměry: 8 m x 7 m
    • Zastavěná plocha: 128 m2
    • Celková obytná plocha: 96 m2
  • Průměr kulatiny: 35 cm