Srub 11

  • Půdorysné rozměry: 8 m x 12 m
  • Zastavěná plocha: 150 m2
  • Celková obytná plocha: 176 m2
  • Průměr kulatiny: 42 cm