Srub 10

  • Půdorysné rozměry: 12 m x 9 m
  • Zastavěná plocha: 150 m2
  • Celková obytná plocha: 118 m2
  • Průměr kulatiny: 35 cm