Srub 9

  • Půdorysné rozměry: 10 m x 8 m
  • Zastavěná plocha: 130 m2
  • Celková obytná plocha: 160 m2
  • Průměr kulatiny: 35 cm