Srub 6

  • Půdorysné rozměry: 10 m x 9 m
  • Zastavěná plocha: 145 m2
  • Celková obytná plocha: 180 m2
  • Průměr kulatiny: 35 cm