Srub 15

  • Půdorysné rozměry: 9 m x 11 m
  • Zastavěná plocha: 150 m2
  • Celková obytná plocha: 198 m2
  • Průměr kulatiny: 35 cm