Srub 16

  • Půdorysné rozměry: 10 m x 14 m
  • Zastavěná plocha: 220 m2
  • Celková obytná plocha: 280 m2
  • Průměr kulatiny: 42 cm