Srub 17

  • Půdorysné rozměry: 10 m x 13 m
  • Zastavěná plocha: 190 m2
  • Celková obytná plocha: 260 m2
  • Průměr kulatiny: 42 cm